محصولات

دستگاه اتوکلاو بیمارستانی   
دستگاه بی خطر ساز پسماند عفونی و شیمیایی   

سایر محصولات

مولد برقی بخار اکسترنال مناسب برای دستگاههای اتوکلاو و بیخطرساز   
مولد بخار برقی اکسترنال
دستگاه خرد کن سیفتی باکس مدل NSH 60  
دستگاه خرد کن سیفتی باکس فایل

گواهینامه ها

  • پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی
  • پروانه کاربردی علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران
  • پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن وتجارت
  • و …
دیدن همه گواهینامه ها